سری کامل فیلمهای امپراطوری شطرنج 1 تا 100سری کامل فیلمهای آموزشی چس لکچر تا سال 2016کتاب ها و فایل های آموزش و تمرین PGNسری کامل فیلمهای آموزشی شطرنج  chess24نرم افزار ها و فیلم های جدید شطرنج 2019سری کامل فیلمهای ارزشمند شطرنج رومن 1 تا 117سری کامل فیلمهای آموزشی 60 دقیقه ای چس بیسصفحه و مهره شطرنج وساعت دیجیتال

مهره آموزشی چوبی شطرنج مغناطیسی – مینی

مهره چوبی مغناطیسی مخصوص مینی تابلو آموزش شطرنج مناسب برای تابلو های 70*70 محصول شاهرخ
60,000تومان

مهره چوبی مغناطیسی مخصوص مینی تابلو آموزش شطرنج
محصول شاهرخ

مناسب برای تابلو های 70*70

نظرات
    ارسال نظر
    Loading...